identisk

Adjektiv

Synonymer till identisk

Hur används ordet identisk

  • "Sprittjuven visade sig snart vara identisk med mannen som fastnat på mobilbilderna tillsammans med cykeln."
  • "De har i många fall samma diagnoser och läkarens beskrivning av hur patientens funktionsnedsättning ser ut är också identisk med flera andra av hans intyg."
  • "Bland annat då handstilen som använts för att skriva under i Carlos namn är identisk med den som använts för att skriva under i andras namn i andra bolag."
  • "Det innebär att om befolkningsutvecklingen de kommande 10 åren är identisk med 2010-talets så kommer statistiken att stämma."
  • "Förhoppningsvis så kommer man, med hjälp av DNA-proverna – att kunna fastställa om den döda vargen är identisk med den varg som dödat tamdjur i Svärdsjö och som Länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på."
  • "Vid obduktionen ska DNA tas på vargen och då hoppas man få reda på om den är identisk med den varg som dödade fåren i Svärdsjö."
  • "För några år sedan gjordes en identisk kupp mot ett annat fritidshus alldeles intill."
  • "Gagnefs politikers åldersfördelning är nästan identisk med genomsnittet bland dalapolitikerna, där unga under 30 år generellt är underrepresenterade."
  • "Utifrån vad som hittills framkommit i utredningen är mannen identisk med en man som vid ett flertal andra tillfällen på olika ställen i Hälsingland kontaktat unga flickor och bett om"
  • "Innan årsskiftet gick Gästrike Vatten ut med en identisk varning, också den gången sedan falska ” anställda ” försökt ta sig in i bostäder."

Rim på identisk

Diskussion om ordet identisk