samordna

samordnar
samordnade
samordnat
Verb

Övrig relation till samordna

Hur böjs ordet samordna på svenska?

Presens: samordnar
Preteritum: samordnade
Supinum: samordnat

Hur används ordet samordna

 • "När det mer specifikt gäller kampen mot terrorism föreslår vi en betydande ökning av de verksamhetsresurser som ges till Eurojust, samtidigt som vi med närmare 30 procent ökar anslagen till det pilotprojekt som parlamentet ville ha för att mer effektivt samordna resurserna för att förebygga och möta terroristhotet. europarl.europa.eu"
 • "– Jag deltar också vid behov tillsammans med ställföreträdande kommunalråd Kjell-Åke Karlsson i kommunledningens arbete med att samordna, informera, leda och fatta beslut som gäller våra egna kommunala verksamheter med anledning av händelserna."
 • "Nu har han återvänt till sin gamla hemstad för att samordna kulturen i Karlskrona."
 • "Sjukhuset har vidtagit åtgärder efter att händelsen föra att samordna rutiner gällande cellgift för de berörda enheterna vid Blekingesjukhuset."
 • "– Vi är ett ganska litet län och då tror jag att det hade varit bra om man hade kunnat samordna runt ett sjukhus i ställer för att ha två lokaler, säger Malin Norfall ( S ), tillträdande oppositionsråd i Ronneby."
 • "Med den tillfälliga resursförstärningen kunde polisen samordna aktionen och agera samtidigt i både Karlskrona och Ronneby."
 • "– Länsstyrelsens roll nu blir att samordna det här och se till att länet har en struktur för hur man ska gå tillväga när det kommer till saknade flyktingbarn, vem som ska kontakta vem och vad som ska göras, säger Emma Mejer."
 • "Bo Wranker var chef för Sydkustens marinkommando 1997-2000 och var då ansvarig för att bland annat samordna den marina övningsverksamheten i södra Östersjön och förbättra samövningsverksamheten med flygstridskrafterna i samma område."
 • "– Det är förståeligt om BTH:s rektor har uppfattat statsrådets uttalande som att det inte ens är någon idé för högskolan att gå vidare med processen att samordna BTH:s båda campus."
 • "Polisen håller på att samordna anmälningar från drabbade runtom i landet och en åklagare har nyligen påbörjat en utredning."
 • "– Därför preciserar vi den skyldigheten ytterligare genom regeln att alla vårdgivare måste ha rutiner för hur anmälningsskyldigheten säkerställs och se till att samordna insatser för barnet med andra myndigheter, säger Marit Birk."
 • "– Jag deltar också vid behov tillsammans med ställföreträdande kommunalråd Kjell-Åke Karlsson i kommunledningens arbete med att samordna, informera, leda och fatta beslut som gäller våra egna kommunala verksamheter med anledning av händelserna."
 • "Nu har han återvänt till sin gamla hemstad för att samordna kulturen i Karlskrona."
 • "Sjukhuset har vidtagit åtgärder efter att händelsen föra att samordna rutiner gällande cellgift för de berörda enheterna vid Blekingesjukhuset."
 • "– Vi är ett ganska litet län och då tror jag att det hade varit bra om man hade kunnat samordna runt ett sjukhus i ställer för att ha två lokaler, säger Malin Norfall ( S ), tillträdande oppositionsråd i Ronneby."
 • "Med den tillfälliga resursförstärningen kunde polisen samordna aktionen och agera samtidigt i både Karlskrona och Ronneby."
 • "– Länsstyrelsens roll nu blir att samordna det här och se till att länet har en struktur för hur man ska gå tillväga när det kommer till saknade flyktingbarn, vem som ska kontakta vem och vad som ska göras, säger Emma Mejer."
 • "Bo Wranker var chef för Sydkustens marinkommando 1997-2000 och var då ansvarig för att bland annat samordna den marina övningsverksamheten i södra Östersjön och förbättra samövningsverksamheten med flygstridskrafterna i samma område."
 • "– Det är förståeligt om BTH:s rektor har uppfattat statsrådets uttalande som att det inte ens är någon idé för högskolan att gå vidare med processen att samordna BTH:s båda campus."
 • "Polisen håller på att samordna anmälningar från drabbade runtom i landet och en åklagare har nyligen påbörjat en utredning."
 • "– Därför preciserar vi den skyldigheten ytterligare genom regeln att alla vårdgivare måste ha rutiner för hur anmälningsskyldigheten säkerställs och se till att samordna insatser för barnet med andra myndigheter, säger Marit Birk."

Vad betyder samordna inom sömnad ?

anpassa två eller flera saker till varandra, koordinera

Diskussion om ordet samordna