olikartad

Adjektiv

Synonymer till olikartad

Hur används ordet olikartad

  • "Skolledningen berättade stolt om eleverna, som kommer från många delar av New York och har högst olikartad bakgrund."
  • "I grunden handlar det om en olikartad syn på Sverigedemokraterna."
  • "Utredarna ser att detta ger en olikartad servicenivå för medborgarna i myndigheten och därmed en risk för att det påverkar allmänhetens förtroende för Polisen på ett negativt sätt."

Möjliga synonymer till olikartad

Möjliga synonymer till olikartad

Relaterat till olikartad

splittring

jämförelse

blandning

olikhet

mångformighet

olikhet

relationslöshet

Diskussion om ordet olikartad