överbrygga

['øːverˌbrʏga]
överbryggar
överbryggade
överbryggat
Verb

Synonymer till överbrygga

Hur uttalas ordet överbrygga?

['øːverˌbrʏga]

Hur böjs ordet överbrygga på svenska?

Presens: överbryggar
Preteritum: överbryggade
Supinum: överbryggat

Hur används ordet överbrygga

 • "Svaret från Olofströms nya kommunalråd, Morgan Bengtsson, är att han har tagit initiativ till en framtidsgrupp som ska överbrygga motsättningarna mellan grupperna."
 • "Den nya ledaren måste kunna överbrygga splittringar mellan de olika falangerna i partiet, det menar den skånska statsvetaren Malena Rosén Sundström."
 • "Dessutom ska vi koppla in folk som kan hjälpa till att överbrygga motsättningarna på museet så att verksamheten kan fungera i framtiden."
 • "Förutom att det är bra just i de orterna där laddarna står kan det också överbrygga det gap som tidigare varit mellan nedansiljansområdet och fjällvärlden, trots att några kommuner däremellan fortfarande är svarta plumpar på laddstolpekartan."
 • "Skolträffen är ett projekt där skolelever från olika områden får mötas för att överbrygga gränser och bygga relationer."
 • "Idén har spridit sig och det är ett tecken på att det är ett gott projekt för att motverka främlingsfientlighet och för att överbrygga alla geografiska och musikaliska gränser, säger Peter Ahlbom, projektledare för Ethno."
 • "– Det finns en hel del saker som är svåra att överbrygga i kommunen, säger Kristina Lundgren, vice ordförande i kommunstyrelsen i Hedemora."
 • "Målet har varit att åstadkomma en handlingskraftig organisation som är enkel att styra och leda, som kan överbrygga geografiska och administrativa gränser, samt att minska kostnaderna i en vikande ekonomi."
 • "– Vi måste få insikt, precis som i andra europeiska länder, att man kan ta fram åtgärdspaket och hjälpa till att överbrygga den här djupa svackan."
 • "För att överbrygga språkliga och kulturella barriärer har teamet med sig kulturtolkar som kan flera språk och som också kan informera om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar."

Ordet överbrygga har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom byggnadskonst
bildligt
byggnadskonst

Vad betyder överbrygga inom bildligt ?

skapa en länk över ett konkret eller abstrakt hinder

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till överbrygga (inom bildligt)

Ordet överbrygga inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till överbrygga (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet överbrygga