rangordna

rangordnar
rangordnade
rangordnat
Verb

Översättningar

Synonymer till rangordna

Hur böjs ordet rangordna på svenska?

Presens: rangordnar
Preteritum: rangordnade
Supinum: rangordnat

Hur används ordet rangordna

  • "I det första testet fick en grupp rangordna fyra olika pianomelodier efter deras komplexitet."
  • "Han ville inte rangordna gulden men han var märkbart tagen."
  • "Problemet är att betyg används för att rangordna människor sen."
  • "Försvarsministern ber Försvarsmakten rangordna förstärkningsbehov"
  • "Försvarsministern ber Försvarsmakten räkna på och rangordna behoven av förstärkningar och anslag från 2022 och framåt."
  • "De fick rangordna hur viktiga undergrupperna var för hur de såg på en högskolas eller ett universitets kvalitet."
  • "De har fått rangordna de fyra kandidater som nu kampanjar för att bli ny partiledare för Vänsterpartiet."
  • "Av dem som valt att rangordna honom placerar 61 procent Sjöstedt som sitt försthandsalternativ."
  • "- Det kan vi inte rangordna."
  • "De tillfrågade fick rangordna skälen till att de röstade som de gjorde."

Vad betyder rangordna inom snickeri ?

placera i rangordning

Diskussion om ordet rangordna