fredsälskande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet fredsälskande

  • "Stones syfte i de vänskapliga samtalen är att vägleda Putin för att skapa bilden av ett godhjärtat Ryssland styrt av en vis och fredsälskande president."
  • "Som fredsälskande musiker är vi i grund och botten emot krig, säger festivalchefen Manny Ansar."
  • "” Vårt fredsälskande land ”"
  • "” I boken får man se vad som händer med en terrorist som bombar vårt fredsälskande och underbara land ”"
  • "Han bad i ett tal även FN och ” fredsälskande nationer ” att sätta press på Saudiarabien för att få dem att acceptera erbjudandet."
  • "– Sådana här terrorattacker kommer inte att försvaga viljan hos fredsälskande länder, sa al-Sisi enligt Al Arabiya."
  • "- Men jag understryker att de här åtgärderna inte är riktade mot majoriteten av de fredsälskande, laglydiga muslimerna i Hamburg, sade Ahlhaus."
  • "Inför studenterna framställde Ahmadi- nejad – som i dag ska tala inför FN:s generalförsamling – sitt land som fredsälskande och framhöll bl.a. att Irans kärnteknikprogram enbart syftar till fredlig energianvändning."
  • "Så värst lugnade blev de flesta inte heller av Nordkoreas stolta taleskvinna i dag, när hon beskrev Nordkorea som ett fredsälskande land som bara utvecklar kärnvapen i självförsvar."
  • "I den syriska regimens beskrivning av det pågående inbördeskriget står regeringsarmén mot ” väpnade terrorgrupper ” som försöker slita sönder ett stabilt, sekulärt och fredsälskande land."

Diskussion om ordet fredsälskande