överens

Adjektiv

Hur används ordet överens

 • "Ni är ju inte riktigt överens med era partikamrater i landstinget, hur ser du på det?"
 • "Fyndet stämmer väl överens med Länsstyrelsens långsiktiga arbete med projektet ” Blekinges farledsspärrar över 1000 år ”."
 • "Fler som inte är överens"
 • "Övriga 17 landsting har ökat sina kostnader, trots att alla landsting gemensamt kommit överens om att bli helt oberoende av hyrpersonal 2019."
 • "Kustbevakningen har problem med att sätta dit fartsyndare, eftersom skyltningen inte alltid stämmer överens med sjötrafikföreskrifterna."
 • "Nu kämpar klubben för sin överlevnad – både sportgrupp och styrelse är överens om att något behöver genomföras för att bryta den negativa trenden."
 • "Det som de kommer överens om då blir sedan det slutgiltiga beslutet."
 • "Det hela ska ha handlat om att kvinnorna inte var överens om ordningsreglerna på studentboendet."
 • "Redan under fredagen kom uppgiften om Ekenberg och Sölvesborg var näst intill överens och att övergången skulle offentliggöras under söndagen."
 • "Dessutom ska kartorna vara gamla och gärna inte stämma överens med hur vägarna ser ut idag."

Vad betyder överens inom generell ?

som tycker likadant, av samma mening eller åsikt

Diskussion om ordet överens

 • - 2010-05-18

  ÖVERENS

överens

Adverb

Översättningar

Hur används ordet överens

 • "Ni är ju inte riktigt överens med era partikamrater i landstinget, hur ser du på det?"
 • "Fyndet stämmer väl överens med Länsstyrelsens långsiktiga arbete med projektet ” Blekinges farledsspärrar över 1000 år ”."
 • "Fler som inte är överens"
 • "Övriga 17 landsting har ökat sina kostnader, trots att alla landsting gemensamt kommit överens om att bli helt oberoende av hyrpersonal 2019."
 • "Kustbevakningen har problem med att sätta dit fartsyndare, eftersom skyltningen inte alltid stämmer överens med sjötrafikföreskrifterna."
 • "Nu kämpar klubben för sin överlevnad – både sportgrupp och styrelse är överens om att något behöver genomföras för att bryta den negativa trenden."
 • "Det som de kommer överens om då blir sedan det slutgiltiga beslutet."
 • "Det hela ska ha handlat om att kvinnorna inte var överens om ordningsreglerna på studentboendet."
 • "Redan under fredagen kom uppgiften om Ekenberg och Sölvesborg var näst intill överens och att övergången skulle offentliggöras under söndagen."
 • "Dessutom ska kartorna vara gamla och gärna inte stämma överens med hur vägarna ser ut idag."

Vad betyder överens inom generell ?

se även verbet agree

Diskussion om ordet överens

överens

Interjektion

Hur används ordet överens

 • "Ni är ju inte riktigt överens med era partikamrater i landstinget, hur ser du på det?"
 • "Fyndet stämmer väl överens med Länsstyrelsens långsiktiga arbete med projektet ” Blekinges farledsspärrar över 1000 år ”."
 • "Fler som inte är överens"
 • "Övriga 17 landsting har ökat sina kostnader, trots att alla landsting gemensamt kommit överens om att bli helt oberoende av hyrpersonal 2019."
 • "Kustbevakningen har problem med att sätta dit fartsyndare, eftersom skyltningen inte alltid stämmer överens med sjötrafikföreskrifterna."
 • "Nu kämpar klubben för sin överlevnad – både sportgrupp och styrelse är överens om att något behöver genomföras för att bryta den negativa trenden."
 • "Det som de kommer överens om då blir sedan det slutgiltiga beslutet."
 • "Det hela ska ha handlat om att kvinnorna inte var överens om ordningsreglerna på studentboendet."
 • "Redan under fredagen kom uppgiften om Ekenberg och Sölvesborg var näst intill överens och att övergången skulle offentliggöras under söndagen."
 • "Dessutom ska kartorna vara gamla och gärna inte stämma överens med hur vägarna ser ut idag."

Vad betyder överens inom sport och fritid ?

som tycker likadant, av samma mening eller åsikt

Möjliga synonymer till överens

Diskussion om ordet överens