avpassa

avpassar
avpassade
avpassat
Verb

Översättningar

Synonymer till avpassa

Hur böjs ordet avpassa på svenska?

Presens: avpassar
Preteritum: avpassade
Supinum: avpassat

Hur används ordet avpassa

  • "Anpassas systemet till drönare klarar de sig på egen hand i luften genom att avpassa hastigheten till omgivningen – helt utan att människor kontrollerar eller styr dem."
  • "- Den risken måste vi alltid ha med i beräkningen, och därmed också avpassa förslagen för att göra allt vi kan för att minska den risken."
  • "Utredarna bör under hela arbetet fokusera på det slutliga resultatet, riskbedömningen, och avpassa arbetet utifrån vad som behövs för att genomföra den så väl som möjligt."

Vad betyder avpassa inom radio ?

rätta, anpassa, måtta till

Möjliga synonymer till avpassa

Diskussion om ordet avpassa

avpassad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet avpassad

  • "Vissa läkemedel gör att man har sämre förmåga att ta upp vissa näringsämnen och då krävs speciellt avpassad mat."
  • "Akutmottagningen på USÖ är byggd på 1970-talet och är inte avpassad för dagens akutsjukvård och det större patientflöde som kommer in idag."
  • "Storleken var precis avpassad så att ringen satt perfekt runt tian."
  • "Studieformen har varit avpassad så att studenterna har kunnat kombinera studier och yrkesarbete."

Diskussion om ordet avpassad