tillåtlig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tillåtlig

  • "Men Miljödomstolen finner inte att satsningen på ett 30-tal snurror skulle störa friluftslivet, landskapsbilden eller rennäring så mycket att inte en vindkraftspark skulle vara tillåtlig."
  • "Länsstyrelsen har i tidigare uttalanden sagt att vår ansökan är tillräcklig – 2015 tror jag orden de använde var att den kan vara tillåtlig enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken."
  • "Vattenverksamheten är enligt domstolens bedömning tillåtlig enligt 11 kap. 6 § miljöbalken ”, står det att läsa i domen."
  • "Första gången sade Mark- och miljööverdomstolen att verksamheten är tillåtlig och skickade tillbaka det till Mark- och miljödomstolen för att meddela tillstånd och skriva villkor, säger Christina Ericson, justitiesekreterare vid HD."
  • "– I yttrandet till regeringen bedömer vi sammanfattningsvis att den verksamhet som Preem sökt tillstånd till är tillåtlig, säger hovrättsrådet Li Brismo."
  • "Lättad därför att verksamheten ansågs tillåtlig, men pressad av att tidsschemat för miljöförbättringarna var ansträngt."

Diskussion om ordet tillåtlig