tjänstledig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tjänstledig

  • "Heléne Björklund har de senaste tolv åren varit tjänstledig från jobbet som lärare, men om målsättningen att bli riksdagsledamot inte lyckas är det ändå inte säkert att hon återvänder till skolan."
  • "I nuläget är en tjänstledig och en föräldraledig, men några ersättare för dem finns inte."
  • "Den 22 april var handläggaren tjänstledig, dagen därpå var vederbörande på tjänsteresa och på tden redje dagen ombesörjdes andra akuta arbetsuppgifter."
  • "Bothorp är sedan inträdet i politiken tjänstledig från sin tjänst vid P4 Blekinge, men det är i dag tveksamt om hon kan återvända till ett journalistjobb."
  • "Men att vara tjänstledig från radion, då tycker jag att har man ett arbete får man gå tillbaka till det på heltid och inte ta det här omställningspaketet, säger Börje Dovstad ( FP ), kommunalråd."
  • "Därmed försvinner det jobb som IT-stretegen och socialdemokraten Mats Persson just nu är tjänstledig ifrån."
  • "Han brukar ha polisuniformen när han är ute och föreläser, men Mustafa Panshiri är tjänstledig från polisen i Linköping och håller även på att säga upp sig."
  • "Dessutom hälsade han på hos sin arbetsgivare Vägverket, som han dock är tjänstledig ifrån för närvarande."
  • "Ulf Berg har själv jobbat som polis i över 20 år men är nu tjänstledig för att jobba som kommunalråd."
  • "Gunnar Barke kommer från Älvdalen och är under sitt arbete som sjukvårdslandstingsråd tjänstledig från jobbet som näringslivschef i Älvdalens kommun."

Diskussion om ordet tjänstledig