ifrågavarande

Adjektiv

Synonymer till ifrågavarande

Hur används ordet ifrågavarande

  • "Den ifrågavarande rättegången inleddes den 6 januari."
  • "Warhol signerade på minst tre olika sätt och vi har fortfarande inte med hundra procents säkerhet fastslagit om de ifrågavarande signaturerna är falska."
  • "” TV4 och kommunen har haft ett samarbete, vilket framgår av nyttjanderättsavtalet, och detta samarbete har medfört att kommunen har köpt in tjänster för att möjliggöra produktionen av de ifrågavarande TV-programmen ” Sommar med Ernst ” och ” Jul med Ernst ”."
  • "Finansinspektion, FI, beslutade i februari 2005 att återkalla det ifrågavarande tillståndet samt att varna banken."
  • "En tredjedel av de familjer som överklagade fick rätt av förvaltningsrätten, som upphävde kommunens beslut med motiveringen att : ” det inte kan anses klarlagt att de elever som beviljats plats i den ifrågavarande skolan varit beroende av att placeras där för att kunna gå i en skola nära hemmet ”."
  • "” Längs ifrågavarande sträcka finns flera skolor, övergångsställen och utfarter ”, skriver rätten i sin dom och konstaterar vidare att mannens beteende kunde ha ” förorsakat allvarlig fara för annans liv och hälsa ”."
  • "” Ni har nu beviljats tillfälligt uppehållstillstånd, dock med det förbehållet att uppehållstillståndet kan komma att dras tillbaka redan innan det börjat gälla, nämligen i så fall det skulle inträffa att ifrågavarande midsommardygn, enligt i skrivande stund ej publicerade kommande prognoser, kommer att präglas av envetet regnande eller annan form av nederbörd såsom hagel eller med hagel jämförbar nederbördstyp. ”"
  • "” Barnens ställföreträdare synes ifrågasätta uppgifternas riktighet alternativt att barnen överhuvudtaget lämnat ifrågavarande uppgifter."
  • "Tvärtom kan man enligt förvaltaren ” något tillspetsat sägas ha drivits av alltför långtgående ambitioner när man valt att inrätta sig efter det regelverk som gäller för ifrågavarande typ av verksamhet ”."

Diskussion om ordet ifrågavarande