löpande

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till löpande

Hur används ordet löpande

 • "Det ser mer ut som att vi faktiskt gjorde en väldigt dålig affär, eftersom vi beställde på löpande avtal och inte gjorde en upphandling."
 • "Artbestämningen föreslås ingå i företagens löpande stickprovsvisa egenkontroll."
 • "– Det har kommit synpunkter löpande sedan entreprenaden drog igång i februari för ett år sedan, säger Björn Ek, chef för sektor infrasupport."
 • "Men många känner frustration när de kommer hem till gamla och upplever att det blir lite löpande bandprincip."
 • "Medaljutdelningen går som på löpande band, men när turen är kommen till John Packer så händer det något."
 • "– Här har vi löpande samtal och utbildning, säger tf sektorchef Micael Nord som också gör bedömningen att bristerna inte lett till några allvarliga konsekvenser för de enskilda unga, men att det funnits en risk för detta."
 • "Men många känner frustration när de kommer hem till gamla och upplever att det blir lite löpande bandprincip."
 • "En natt på löpande bandet"
 • "Rädda Barnen har en löpande dialog med politiker, myndigheter och det civila samhället om hur vi når de mest utsatta barnen, och om hur vi blir effektiva i vårt arbete."
 • "1 ) Schablonskatt på 0,12 procent på innehavet, 2 ) 30 procent kapitalvinstskatt på löpande utdelningar från fonden samt 3 ) 30 procent kapitalvinstskatt på vinster vid försäljning av fonder."
 • "– Vi kommer löpande bedöma eventuella risker och hot och har säkerställt att relevanta myndigheter för insyn i förberedelse och genomförande av projektet i Karlshamn och att vi har en fortsatt dialog med kommunen."
 • "– Vi kommer löpande bedöma eventuella risker och hot och har säkerställt att relevanta myndigheter för insyn i förberedelse och genomförande av projektet i Karlshamn och att vi har en fortsatt dialog med kommunen."
 • "Totalt väntas socialnämnden gå 5,5 miljoner kronor back på löpande driftskostnader, resterande sju miljoner kronor handlar om de omtalade tomplatserna på HVB-hemmen i Fur, skriver tidningen."
 • "– I samband med saneringen så tog vi prover vid olika tillfällen och löpande för att hålla koll på föroreningens utbredning och när vi analyserade vatten och jordprover så kunde vi konstatera kolväten av olika slag, säger Styrbjörn Bjarke, senior rådgivare som var Kustbevakningens organiserare i ärendet."
 • "Tillsynsmyndigheten var också kritisk mot att det inte gjordes löpande kontroller för att se till att de boende verkligen fick sina behov tillgodosedda nattetid."
 • "I arbetet jobbar hon ofta vid löpande band och behöver ibland bära tunga lådor, vilket gör smärtan värre."
 • "– Jag har bara gjort ett mindre, löpande underhåll."
 • "Frivilliga flygkåren i Blekinge har haft löpande kontakt med piloterna."
 • "Landstingshälsan har ett antal dropp in tider där de anställda vaccineras på löpande band."
 • "Enligt Torbjörn Lind har det faktum att en utpekad tjänsteman nu lämnat kommunen inte påverkat den löpande verksamheten."

Diskussion om ordet löpande

 • - 2012-01-09

  Saknar betydelsen fortsättningsvis - kan det heta continuously

 • - 2012-01-31

  löpande för hundar översätts med "in heat"

löpa

löper
löpte
löpt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet löpa på svenska?

Presens: löper
Preteritum: löpte
Supinum: löpt

Hur används ordet löpa

 • "Projektet ska löpa fram till mars och sedan görs en utvärdering kring hur det har gått och om det ska fortsätta."
 • "Det är flera evenemang där ibland sommartid, men det är fel att man skulle löpa en större risk av att drabbas av brott precis där, säger Anders Wiklander."
 • "Kontraktet ska löpa på 25 år."
 • "Det nya forskningsprojektet kommer att löpa under tre år och utförs i olika etapper för att forskarna ska få en så tydlig bild som möjligt av den danske kungens fartyget som sjönk 1495."
 • "Avtalet skulle löpa flera år framåt i tiden."
 • "– Det är fel att man skulle löpa en större risk att drabbas av brott precis där, sa han till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Gasledningen ska gå mellan Ryssland och Tyskland och löpa parallellt med en befintlig ledning."
 • "I projektet, som ska löpa under sex-sju år, ingår elva företag och visionen är att etablera svenskt kompetenscentrum och en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området."
 • "Avtalet trädde i kraft 1 januari i år och upphör att gälla 31 december, men kan också förlängas och löpa som längst fyra år."
 • "Det var i samband med att studentbåtens tillfälliga bygglov skulle löpa ut vid årsskiftet som ägaren Christian Carlsson kontaktade kommunstyrelsens ordförande, Sandra Bizzozero ( S ) via mejl under våren 2020."

Ordet löpa har 3 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom ekonomi
 • Inom hundar
jordbruk
ekonomi
hundar

Vad betyder löpa inom jordbruk ?

snabbare än att gå

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till löpa (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till löpa (inom jordbruk)

Relaterat till löpa (inom jordbruk)

riktning

rörelse

hastighet

landresa

Ordet löpa inom ekonomi

fortsätta tills vidare, om till exempel prenumeration

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till löpa (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till löpa (inom ekonomi)

Ordet löpa inom hundar

Synonymer till löpa (inom hundar)

Diskussion om ordet löpa