samtidig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet samtidig

  • "– Idag tidigt på morgonen gjorde vi tillslag på sex platser i region Syd och det var samordnat så det gjordes på alla ställena samtidig, säger Robert Loeffel, pressansvarig hos polisen."
  • "– Jag lyfte på locket och då såg jag Elliots vädjande blick samtidig som han ropade på mig igen."
  • "Magnus Ekströms forskning har till syfte att kartlägga behandling av samtidig sjukdom i lungor, hjärta och kärl och undersöka vilken betydelse det har för överlevnaden vid syrgaskrävande KOL och lungfibros."
  • "I branschen finns samtidig en oro över långtgående förslag om vattenverksamhet som riskerar slå ut en del av den förnybara vattenkraften."
  • "Han flyttade bland annat ihop två hus till ett utan att begära bygglov och gjorde samtidig huset mycket större än vad som är tillåtet på den strikt reglerade ön."
  • "” Hemmet har gjort vad som varit möjligt att göra i frågan om lagstiftningens krav på adekvat och relevant vård och samtidig hänsyn till den enskildes personliga integritet ”, skriver ansvariga för SiS i svaret till JO."
  • "– Vi slåss ju med alla andra aktörer inom offentlig sjukvård i Sverige vilket gör det svårt när alla har samtidig brist."
  • "Och samtidig uppger räddningstjänsterna att risken för gräsbränder är stor."
  • "– Men samtidig får inte folk bli rädda för att söka vård när de väl behöver den, sjukhusen är säkrare platser än att vara ute på stan eller i mataffären, säger Lars Wesslén."
  • "Sjukvårdsministern Gabriel Wikström anser nämligen att förslaget i sig, att ta bort tvånget för landstingen att ha vårdvalssystem, är något som stärker landstingens självbestämmande samtidig som patienternas rätt att välja vårdcentral kvarstår."