ömsesidig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet ömsesidig

  • "– Det stämmer, vi vill bryta ett av avtalet eftersom det finns en paragraf som säger att detta kan ske efter ömsesidig överenskommelse om uppsägning i sex månader, säger Claes Wiridén, socialchef på Karlskrona kommun."
  • "Det handlar om ett hundratal sms som de senaste åren skickats mellan 41-åringen och de utsatta pojkarnas föräldrar – sms som uppges styrka idrottsprofilens version att han haft en ömsesidig och öppen relation med idrottsungdomarna och deras familjer."
  • "Vi har avbrutit samarbetet på ömsesidig grund."
  • "Det är en ömsesidig sak, och jag vet inte allt som händer i det politiska skiktet."
  • "– Det är en ömsesidig sak att etablera förtroende."
  • "I det avtal Hånberg i våras tecknade med dåvarande sportchefen Stefan Bengtzén fanns en klausul som gav en ömsesidig möjlighet att bryta kontraktet senast den 15 april."
  • "– Att i det här läget just nu under en dialog med Karlskrona Hockeyklubb komma med den här typen av påhopp gagnar inte en ömsesidig respekt eller en konstruktiv dialog."
  • "Vi har träffat en ömsesidig överenskommelse med Michael."
  • "Det är en ömsesidig överenskommelse, säger han."
  • "Den senaste tiden har Franssons framtida roll i bolaget diskuterats och i förra veckan träffades en ” ömsesidig överenskommelse ” som innebär att den tidigare evenemangschefen – mot en"