förena

[fœrˈeːn.a]
förenar
förenade
förenat
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet förena?

[fœrˈeːn.a]

Hur böjs ordet förena på svenska?

Presens: förenar
Preteritum: förenade
Supinum: förenat

Hur används ordet förena

 • "Totalt blev det 16 berättelser som skapades och det finns en tanke bakom att förena seniorer och barn genom sagovärlden."
 • "Enligt Skolverket är det skolans ansvar att det inte ska ingå religiösa inslag vid avslutningen och går det inte att förena med kyrkans uppdrag ska skolan arrangera den på annat sätt."
 • "När han redan som valp började bära med sig burkar hem från den dagliga rundan tänkte husse förena nytta med nöje."
 • "Patrik Hansson kliver åt sidan eftersom han kände att det var svårt att förena rollerna som ordförande i partiet och kommunalråd."
 • "En fråga som forskarna ska titta närmare på är om det går att förena industriell gruvbrytning och kulturturism och hur övergången från ett produktionssystem till ett annat, kan fungera."
 • "Vidare skriver de citat : ?att den växande vargstammen inte går att förena med urgamla svenska jakttraditioner?."
 • "Att förena nytta med nöje är något som stensättarna vid Årummet i Falun vet allt om : Under arbetet roar de både sig själva och förbipasserande med dans och musik."
 • "Att utbilda Majsan till ID-hund har varit att förena nytta med nöje för Pia."
 • "Företaget har lyckats förena detta till en hållbar affärsidé som förutom att vara skalbar i framtiden även har stora möjligheter till internationalisering ”."
 • "Vår kultur här i Dalarna med vår jakt och fäbodbruk och annan djurhållning går inte att förena med en vargstam, sa Gunnar Håkansson, vice distriktsordförande i JRF avd Dalarna när bojkotten inleddes."

Ordet förena har 4 betydelser

 • Inom hundar
 • Inom sömnad
 • Inom bildligt
 • Inom kemi
hundar
sömnad
bildligt
kemi

Ordet förena inom sömnad

Översättningar

Engelska
 • knit  [ sömnad ]

Ordet förena inom bildligt

i äktenskap

Översättningar

Engelska

Synonymer till förena

Möjliga synonymer till förena

Ordet förena inom kemi

Översättningar

Engelska

Synonymer till förena

Möjliga synonymer till förena

förenad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet förenad

 • "Tingsrätten ser en risk i att han återfaller i brottslighet av allvarligt slag och anser därför att vården ska vara förenad med särskild utskrivningsprövning."
 • "Det är en stor risk förenad med livsfara att ta sig förbi."
 • "– Till följd av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har han behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, skriver rättsläkaren."
 • "Enligt Fikru Marus dotter Emy så har operationen gått bra, även om den var förenad med avsevärda risker."
 • "” Xx har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning och har behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång ”, skriver Gävle tingsrätt i domen."
 • "Mannen har behov av psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande och tvång, skriver man."
 • "Enligt utlåtandet hade hon även vid tiden för undersökningen en allvarlig psykisk störning och är i behov av psykiatrisk vård som är ” förenad med frihetsberövande och annat tvång ”."
 • "Enligt IVO är intravenös behandling, oavsett preparat, förenad med risker för trombos, blodpropp och blödning."
 • "Man menar också att han till följd av störningen har behov av psykiatrisk vård som är förenad med ett frihetsberövande."
 • "Han är enligt utredningen i behov av psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande."