knit

knits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet knit har 3 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
sömnad
generell
ålderdomlig

Ordet knit inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till knit (inom sömnad)

Ordet knit inom generell

a fabric made by knitting

created by interlacing yarn in a series of connected loops using straight eyeless needles or by machine

(inom generell)

Ordet knit inom ålderdomlig

a basic knitting stitch

Synonymer till knit (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet knit

knit

knit
knitted
knitted
Verb

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till knit (inom ålderdomlig)

Hur används ordet knit

  • "knit a scarf"

Ordet knit har 3 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom generell
  • Inom konst
sömnad
generell
konst

Ordet knit inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till knit (inom sömnad)

Ordet knit inom generell

make (textiles) by knitting

tie or link together

(inom generell)

Ordet knit inom konst

Synonymer till knit (inom konst)

Diskussion om ordet knit