knitting

knittings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till knitting

Ordet knitting har 2 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom generell
sömnad
generell

Ordet knitting inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till knitting (inom sömnad)

Ordet knitting inom generell

creating knitted wear

Synonymer till knitting (inom generell)

Diskussion om ordet knitting

knit

knit
knitted
knitted
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till knit (inom generell)

Hur används ordet knit

  • "knit a scarf"

Ordet knit har 3 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom generell
  • Inom konst
sömnad
generell
konst

Ordet knit inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till knit (inom sömnad)

Ordet knit inom generell

make (textiles) by knitting

tie or link together

(inom generell)

Ordet knit inom konst

Synonymer till knit (inom konst)

Diskussion om ordet knit