vamp

vampen
vampar
vamparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet vamp på svenska?

Obestämd singular: vamp
Bestämd singular: vampen
Obestämd plural: vampar
Bestämd plural: vamparna

Hur används ordet vamp

  • "En vamp."

Vad betyder vamp inom sex ?

förförisk kvinna

Möjliga synonymer till vamp

Diskussion om ordet vamp

vamp

vamps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet vamp har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang, sex
  • Inom hygien
generell
slang, sex
hygien

Vad betyder vamp inom generell, generell, generell ?

an improvised accompaniment

the front part of the upper of a shoe

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till vamp (inom generell)

Ordet vamp inom slang, sex

Översättningar (inom slang, sex)

Svenska

Möjliga synonymer till vamp (inom slang, sex)

Ordet vamp inom hygien

Synonymer till vamp (inom hygien)

Möjliga synonymer till vamp (inom hygien)

Diskussion om ordet vamp

vamp

vamp
vamped
vamped
Verb

Översättningar (inom hygien)

Synonymer till vamp (inom hygien)

Hur används ordet vamp

  • "vamp up an excuse for not attending the meeting"
  • "vamp shoes"

Ordet vamp har 4 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom slang
  • Inom sex
  • Inom generell
sömnad
slang
sex
generell

Ordet vamp inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till vamp (inom sömnad)

Ordet vamp inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet vamp inom sex

make up

Synonymer till vamp (inom sex)

Möjliga synonymer till vamp (inom sex)

Ordet vamp inom generell

piece (something old) with a new part; "vamp up an old speech

act seductively with (someone)

provide with a new vamp

Synonymer till vamp (inom generell)

Uttryck till vamp (inom generell)

Diskussion om ordet vamp