noodle

noodles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till noodle

Ordet noodle har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom byggnadskonst
mat
slang
generell
byggnadskonst

Ordet noodle inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Ordet noodle inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till noodle (inom slang)

Ordet noodle inom generell

a ribbonlike strip of pasta

Ordet noodle inom byggnadskonst

Synonymer till noodle (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet noodle

noodle

noodle
noodled
noodled
Verb

Översättningar (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till noodle

Diskussion om ordet noodle