maneuver

maneuvers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till maneuver

Ordet maneuver har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom militärväsen
  • Inom sport
  • Inom sport
allmänt
militärväsen
sport
sport

Vanligast betydelse av ordet maneuver inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till maneuver (inom allmänt)

Möjliga synonymer till maneuver (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet maneuver inom militärväsen

a military training exercise

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till maneuver (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till maneuver (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet maneuver inom sport

a move made to gain a tactical end

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till maneuver (inom sport)

Möjliga synonymer till maneuver (inom sport)

Ovanlig betydelse av ordet maneuver inom sport

a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill

Översättningar (inom sport)

Svenska
  • fint  [ sport och fritid ]

Synonymer till maneuver (inom sport)

Möjliga synonymer till maneuver (inom sport)

Diskussion om ordet maneuver

maneuver

maneuver
maneuvered
maneuvered
Verb

Översättningar (inom sport)

Synonymer till maneuver (inom sport)

Ordet maneuver har 3 betydelser

  • Inom sport och fritid
  • Inom allmänt
  • Inom ekonomi
sport och fritid
allmänt
ekonomi

Ordet maneuver inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till maneuver (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till maneuver (inom sport och fritid)

Ordet maneuver inom allmänt

perform a movement in military or naval tactics in order to secure an advantage in attack or defense

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till maneuver (inom allmänt)

Möjliga synonymer till maneuver (inom allmänt)

Ordet maneuver inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till maneuver (inom ekonomi)

Diskussion om ordet maneuver