maneuver

maneuver
maneuvered
maneuvered
Verb

Översättningar

Synonymer till maneuver

Ordet maneuver har 3 betydelser

  • Inom sport och fritid
  • Inom allmänt
  • Inom ekonomi
sport och fritid
allmänt
ekonomi

Ordet maneuver inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till maneuver (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till maneuver (inom sport och fritid)

Ordet maneuver inom allmänt

perform a movement in military or naval tactics in order to secure an advantage in attack or defense

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till maneuver (inom allmänt)

Möjliga synonymer till maneuver (inom allmänt)

Ordet maneuver inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till maneuver (inom ekonomi)

Diskussion om ordet maneuver

maneuvering

maneuverings
Substantiv

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till maneuvering (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till maneuvering

Diskussion om ordet maneuvering