bullhead

bullheads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bullhead har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom fiskar
slang
fiskar

Ordet bullhead inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till bullhead (inom slang)

Ordet bullhead inom fiskar

freshwater sculpin with a large flattened bony-plated head with hornlike spines

Översättningar (inom fiskar)

Svenska
  • simpa  [ fiskar ]
  • ulk  [ fiskar ]

Möjliga synonymer till bullhead (inom fiskar)

Diskussion om ordet bullhead