sew

sew
sewed
sewn
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till sew

Ordet sew har 2 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom generell
sömnad
generell

Vad betyder sew inom sömnad ?

fasten by sewing; do needlework

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Synonymer till sew (inom sömnad)

Möjliga synonymer till sew (inom sömnad)

Ordet sew inom generell

create with cloth; of textiles

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till sew (inom generell)

Diskussion om ordet sew