brew

brews
Substantiv

Översättningar

Synonymer till brew

Vad betyder brew inom generell ?

drink made by steeping and boiling and fermenting rather than distilling

Möjliga synonymer till brew

Diskussion om ordet brew

brew

brew
brewed
brewed
Verb

Översättningar

Hur används ordet brew

  • "the tea is brewing"

Ordet brew har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom jordbruk
generell
jordbruk

Vad betyder brew inom generell ?

prepare by brewing; of alcoholic beverages

Översättningar (inom generell)

Synonymer till brew (inom generell)

Möjliga synonymer till brew (inom generell)

Ordet brew inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till brew (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till brew (inom jordbruk)

Diskussion om ordet brew