mellanfolklig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet mellanfolklig

  • "Enligt lagen är detta sådant som ” angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. ”"
  • "Enligt lagen är detta sådant som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs."
  • "Det kan gälla handlingar som bland annat kan äventyra ” rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation ” men det kan också gälla handlingar som innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas."