anknyta

anknyter
anknöt
anknutit
Verb

Översättningar

Synonymer till anknyta

Hur böjs ordet anknyta på svenska?

Presens: anknyter
Preteritum: anknöt
Supinum: anknutit

Hur används ordet anknyta

 • "– Vi har utsett två personer hos oss som är van vid att arbeta med personer som har svårt att anknyta till andra och har mycket missmod och sådana svårigheter, säger Håkan Selberg."
 • "- Jag tror att vi får svårt att hitta andra modeller och får nog anknyta till den förmögenhetsskatt vi hade tidigare, säger han."
 • "Ytterliggare ett sätt att anknyta till invandringskritiken i Åkessons tal var hans kontroversiella sätt att beskriva det faktum att från och med i dag har papperslösa flyktingar rätt till vård, han beskrev det som en ” skammens dag ”."
 • "Orosanmälningarna kom bland annat från vården som såg tecken på att föräldrarna hade svårt att anknyta till barnen."
 • "- Om vi kan anknyta frågor till vår övriga politik så kan det vara intressant att titta på det, men jag tror inte att vi kommer att bli ett hel omfattande parti, i alla fall inte i nuläget, säger Alexander Andersson."
 • "Trenden att anknyta till historien har fått ett namn : Neoottomanism."
 • "Förslagen ska dessutom anknyta till kvinnliga präster, rapporterar Kyrkans Tidning."
 • "För att kunna anknyta till Kalix behöver man bygga en perrong där."
 • "– Här öppnar sig ju nya möjligheter till att anknyta mot ett Resecentrum som kanske förlängs lite norrut."
 • "– Att gå tillbaka till våra rötter och anknyta till naturen."
 • "– Vi har utsett två personer hos oss som är van vid att arbeta med personer som har svårt att anknyta till andra och har mycket missmod och sådana svårigheter, säger Håkan Selberg."
 • "- Jag tror att vi får svårt att hitta andra modeller och får nog anknyta till den förmögenhetsskatt vi hade tidigare, säger han."
 • "Ytterliggare ett sätt att anknyta till invandringskritiken i Åkessons tal var hans kontroversiella sätt att beskriva det faktum att från och med i dag har papperslösa flyktingar rätt till vård, han beskrev det som en ” skammens dag ”."
 • "Orosanmälningarna kom bland annat från vården som såg tecken på att föräldrarna hade svårt att anknyta till barnen."
 • "- Om vi kan anknyta frågor till vår övriga politik så kan det vara intressant att titta på det, men jag tror inte att vi kommer att bli ett hel omfattande parti, i alla fall inte i nuläget, säger Alexander Andersson."
 • "Trenden att anknyta till historien har fått ett namn : Neoottomanism."
 • "Förslagen ska dessutom anknyta till kvinnliga präster, rapporterar Kyrkans Tidning."
 • "För att kunna anknyta till Kalix behöver man bygga en perrong där."
 • "– Här öppnar sig ju nya möjligheter till att anknyta mot ett Resecentrum som kanske förlängs lite norrut."
 • "– Att gå tillbaka till våra rötter och anknyta till naturen."

Vad betyder anknyta inom hundar ?

skapa en (tankemässig) koppling (till något annat fenomen, från det aktuella); innehålla delar som har att göra med (något annat ämne); ha gemensamma beröringspunkter med; ha att göra med; ''(ibland)'' ansluta, skapa koppling (till), börja samarbeta (med)

Diskussion om ordet anknyta