medskyldig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet medskyldig

  • "Dagens industri : Tilltänkt Swedbank-bas medskyldig"
  • "Mannen tycker kommunen är medskyldig"
  • "Mannen tyckte kommunen var medskyldig"
  • "Hon överklagade och ville bli frikänd, eftersom hon anser att maken var medskyldig när han la sig på bilen och att hon agerat i nödvärn."
  • "Anser att maken var medskyldig"
  • "Hon har också ansett att maken var medskyldig när han la sig på bilen och att hon agerat i nödvärn."
  • "Enligt kammaråklagare Eva Lotta Swahn grundar sig häktningsbeslutet på att storasystern anses vara medskyldig till brottet att undanhålla barnen från myndigheterna."
  • "Kvinnan anses medskyldig"
  • "Rätten ansåg det inte bevisat att Menni var medskyldig till planeringen av Stockholmsdådet, men han borde åtminstone ha förstått att de motsvarande 60.000 kronor han överförde till sin nära vän Abdulwahab skulle kunna användas för terrorändamål."
  • "Det ansågs inte bevisat att Menni var medskyldig till planeringen av Stockholmsdådet, men han borde åtminstone ha förstått att de motsvarande 60.000 kronor han överförde till sin nära vän Abdulwahab skulle kunna användas för terrorändamål."