bifoga

bifogar
bifogade
bifogat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet bifoga på svenska?

Presens: bifogar
Preteritum: bifogade
Supinum: bifogat

Hur används ordet bifoga

 • "Ett sätt att få snabbare diagnos och omhändertagande är att låta allmänläkare fotografera misstänkta hudförändringar hos patienterna och bifoga fotot med remissen till specialistvården."
 • "Den anställde i Ronneby har enligt anmälan sedan tidigare en överenskommelse med Försvarsmakten om att bifoga intyg från första sjukdagen – något han nu ändå ska ha struntat i."
 • "Han ägnade torsdagen åt att gå igenom det filmade material av händelsen som finns för att bifoga de rörliga bilderna till den disciplinanmälan som klubben nu överväger."
 • "I mailet måste man uppge var man bor ( Antikrundan kan bara frakta möbler i närheten av inspelningsplatsen ) och berätta om föremålet och bifoga bilder."
 • "– Patienterna får i samband med den digitala bokningen svara på vissa frågor som har med tandvården att göra och vid bokningstillfället så får de även möjligheten att bifoga bilder som då kan hjälpa oss i ärendet, säger han."
 • "För att Kronofogdemyndigheten ska kunna fatta ett beslut ska det tydligt framgå en bakgrundbeskrivning av omständigheterna på plats och helst komma in bevisning som styrker påståendena t.ex. genom att bifoga fotografier."
 • "För att Kronofogdemyndigheten ska kunna fatta ett beslut ska det tydligt framgå en bakgrundbeskrivning av omständigheterna på plats och helst komma in bevisning som styrker påståendena t.ex. genom att bifoga fotografier."
 • "” Jag kan konstatera att det helt klart var olämpligt att till domen bifoga bilagorna till skadeståndsanspråket ”, så yttrar sig lagmannen Anita Wallin Wiberg, Gävle tingsrätts chef, efter att Justitieombudsmannen, JO, bland annat hittat bifogade fakturor, utdrag ur medicinska journaler och kvitton i en dom från förra året."
 • "När tingsrätten i Gävle publicerade en dom så råkade man av misstag bifoga ett 20-tal sidor som rörde ett skadeståndsanspråk."
 • "Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter så att vi kan berätta om du har biljetter att hämta."
 • "Den anställde i Ronneby har enligt anmälan sedan tidigare en överenskommelse med Försvarsmakten om att bifoga intyg från första sjukdagen – något han nu ändå ska ha struntat i."
 • "Han ägnade torsdagen åt att gå igenom det filmade material av händelsen som finns för att bifoga de rörliga bilderna till den disciplinanmälan som klubben nu överväger."
 • "I mailet måste man uppge var man bor ( Antikrundan kan bara frakta möbler i närheten av inspelningsplatsen ) och berätta om föremålet och bifoga bilder."
 • "– Patienterna får i samband med den digitala bokningen svara på vissa frågor som har med tandvården att göra och vid bokningstillfället så får de även möjligheten att bifoga bilder som då kan hjälpa oss i ärendet, säger han."
 • "För att Kronofogdemyndigheten ska kunna fatta ett beslut ska det tydligt framgå en bakgrundbeskrivning av omständigheterna på plats och helst komma in bevisning som styrker påståendena t.ex. genom att bifoga fotografier."
 • "För att Kronofogdemyndigheten ska kunna fatta ett beslut ska det tydligt framgå en bakgrundbeskrivning av omständigheterna på plats och helst komma in bevisning som styrker påståendena t.ex. genom att bifoga fotografier."
 • "” Jag kan konstatera att det helt klart var olämpligt att till domen bifoga bilagorna till skadeståndsanspråket ”, så yttrar sig lagmannen Anita Wallin Wiberg, Gävle tingsrätts chef, efter att Justitieombudsmannen, JO, bland annat hittat bifogade fakturor, utdrag ur medicinska journaler och kvitton i en dom från förra året."
 • "När tingsrätten i Gävle publicerade en dom så råkade man av misstag bifoga ett 20-tal sidor som rörde ett skadeståndsanspråk."
 • "Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter så att vi kan berätta om du har biljetter att hämta."
 • "Berätta varför du vill vara med och bifoga nytagna ansikts- och helkroppsbilder."

Vad betyder bifoga inom matematik ?

lägga till något ytterligare till ett dokument

Översättningar

Synonymer till bifoga

Möjliga synonymer till bifoga

Relaterat till bifoga

sammanslagning

korrespondens

efterhand

omfattning

sammansättning

relation

förbindelse

vidhäftning

beröring

beledsagning

blandning

bifogad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet bifogad

 • "Ett par dagar efter att vi intervjuat Stina Andersson får vi ett mejl från Migrationsverket med en bifogad minnesanteckning."
 • "– Klicka aldrig på en länk eller bifogad fil som kommer i ett mejl."
 • "Mottagaren av sms:et uppmanas att klicka på en bifogad länk."
 • "Enligt flygbiljetten, som också finns bifogad i det feladresserade mejlet som SVT Nyheter har tagit del av, skulle de två personerna avvisas till Thailand på grund av olaglig vistelse i Sverige."
 • "Enligt ämnesraden har mejlet skickats då den inskickade inkomstdeklarationen inte varit fullständig, och mottagaren uppmanas därför att ladda ned en bifogad fil."
 • "E-posten ser ut på lite olika sätt – i en variant uppmanas mottagaren att klicka på en bifogad fil för att få tips på vilka avdrag som kan göras i deklarationen."
 • "Läs bifogad fil där du bland annat hittar ett enklare budskapsmanus som cheferna kan använda. ”"
 • "Eller så har man fått ett sms där det funnits en bifogad fil, där man har klickat, säger Jan Olsson, förundersökningsledare vid polisens nationella bedrägericentrum."
 • "Antingen via att du klickat på en bifogad fil i ett mejl eller att du klickat på en länk som någon skickat, säger Johan Jarl."
 • "En bifogad fil i ett mejl öppnas, ett par sekunder senare är allt material på din dator låst."

bifogad

Adverb

Hur används ordet bifogad

 • "Ett par dagar efter att vi intervjuat Stina Andersson får vi ett mejl från Migrationsverket med en bifogad minnesanteckning."
 • "– Klicka aldrig på en länk eller bifogad fil som kommer i ett mejl."
 • "Mottagaren av sms:et uppmanas att klicka på en bifogad länk."
 • "Enligt flygbiljetten, som också finns bifogad i det feladresserade mejlet som SVT Nyheter har tagit del av, skulle de två personerna avvisas till Thailand på grund av olaglig vistelse i Sverige."
 • "Enligt ämnesraden har mejlet skickats då den inskickade inkomstdeklarationen inte varit fullständig, och mottagaren uppmanas därför att ladda ned en bifogad fil."
 • "E-posten ser ut på lite olika sätt – i en variant uppmanas mottagaren att klicka på en bifogad fil för att få tips på vilka avdrag som kan göras i deklarationen."
 • "Läs bifogad fil där du bland annat hittar ett enklare budskapsmanus som cheferna kan använda. ”"
 • "Eller så har man fått ett sms där det funnits en bifogad fil, där man har klickat, säger Jan Olsson, förundersökningsledare vid polisens nationella bedrägericentrum."
 • "Antingen via att du klickat på en bifogad fil i ett mejl eller att du klickat på en länk som någon skickat, säger Johan Jarl."
 • "En bifogad fil i ett mejl öppnas, ett par sekunder senare är allt material på din dator låst."

Vad betyder bifogad inom generell ?

medskickad, inkluderad (i samma brev)