tillsatt

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tillsatt

 • "Vi har en direkt tillsatt grupp att titta på det här, för att utreda det närmare, säger marknadschefen på företaget."
 • "Enligt Sara Rudolfsson har kommunledningen tillsatt en arbetsgrupp som träffas dagligen för att stämma av läget och vidta åtgärder."
 • "– Vi har extra tillsatt personal i Ronneby just nu och kommer ha det under kvällen, säger Stephan Söderholm på polisens ledningscentral."
 • "Företaget där mannen arbetade har nu tillsatt en utredning efter arbetsplatsolyckan – för att ta reda på vad som gick fel i samband med servicearbetet."
 • "Har ni tillsatt mer resurser?"
 • "Enligt kommunen har den gode mannen inte följt socialtjänstens anvisningar och därför har man nu tillsatt en ny god man."
 • "Men nu när skolorna precis dragit igång höstterminen har alltså Kunskapsförvaltningen tillsatt samtliga chefstjänster runt om i kommunen."
 • "Regeringen har nu tillsatt en grupp som arbetare med en statlig utredning för hur man ska komma åt det här problemet, något som Boverket delvis är med i."
 • "Och det är inget tillsatt socker och inget konsververingsmedel."
 • "Men vi har nu tillsatt en internutredning och vi ska även genomgå en extra riksgranskning."

Diskussion om ordet tillsatt

tillsätta

tillsätter
tillsatte
tillsatt
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tillsätta på svenska?

Presens: tillsätter
Preteritum: tillsatte
Supinum: tillsatt

Hur används ordet tillsätta

 • "Det beror på att det egna intresset att bli vald inte kolliderar med föreningens intresse att tillsätta en styrelse."
 • "Mycket av ansvaret att tillsätta energi i scenerna faller på mig."
 • "Medierådet är extremt mäktigt och kan både utdela böter och tillsätta public service-chefer."
 • "Folkpartiet överraskade för några dagar sedan med att tillsätta en särskild landsbygdspolitisk grupp, med Marit Paulsen som drivande kraft."
 • "Ennahda slår ifrån sig kritiken, men går samtidigt emot den egna premiärministern som lovat att upplösa regeringen och tillsätta en med teknokrater."
 • "Varför är det en bra idé att tillsätta en mediemyndighet med omfattande maktbefogenheter och där den politiskt tillsatta chefen hävdar att åsikts-, yttrande- och pressfriheten inte längre är ett självändamål ” utan tjänar samhällets integration ”?"
 • "Använder du lite större ägg och smeten blir så kletig att du inte kan forma den så kan du tillsätta lite mjöl."
 • "Ask och M vill tillsätta ännu en statlig utredning av frågan."
 • "Och så hittar man på massa nyheter, till exempel att i efterhand tillsätta nyttiga bakterier."
 • "Så först tar man död på alla nyttiga bakterier genom att hetta upp mjölken, och så försöker man tillsätta dem efteråt."
 • "Men en rekryteringsprocess pågår för att tillsätta två tjänster som ska verka i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län."
 • "– Det handlar inte alltid om att tillsätta mer resurser utan hur man ska tänka och fördela arbetssättet."
 • "Nu har miljödepartementet meddelat att de avser att tillsätta en expertgrupp efter sommaren, men Lennart Balk menar det krävs mer pengar och att myndigheterna borde ta frågan på större allvar."
 • "– Det vi gjorde var att tillsätta en utredning, där vi tittade på just det här med fartygsbrandsläckning."
 • "Ärendet har lex Maria-anmälts och Landstinget planerar nu att tillsätta en ledningsläkare på akuten som kommer att ansvara för prioritering och på ett övergirpande plan leda det medicinska arbetet på akutmottagningen."
 • "– Det räcker inte att tillsätta kriskommissioner för att putsa fasaden längre."
 • "– Menar politiken allvar med att det ska var noll på sista raden så får vi stoppa vikarier och inte tillsätta vakanser."
 • "Den 23 mars beslutade regeringen att tillsätta en kommitté som ska utreda frågan om huruvida det kommunala självstyret ska kunna stå över frågor som rör totalförsvarets intressen."
 • "Att tillsätta de mandat man vinner i framförallt kommunerna är dock fortfarande ett problem."
 • "* Att inte tillsätta de sju vakanta tjänster som finns i dag – och att införa stopp för hyrsocinomer."

Ordet tillsätta har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom kontor
 • Inom kemi
bildligt
kontor
kemi

Vad betyder tillsätta inom bildligt ?

utse eller anställa, vanligen på ett formellt sätt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till tillsätta (inom bildligt)

Möjliga synonymer till tillsätta (inom bildligt)

Relaterat till tillsätta (inom bildligt)

hopsmältning

bemyndigande

sammanslagning

myndighet

val

tillägg

förbindelse

Ordet tillsätta inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Engelska

Möjliga synonymer till tillsätta (inom kontor)

Ordet tillsätta inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska
 • add  [ matematik ]

Möjliga synonymer till tillsätta (inom kemi)

Diskussion om ordet tillsätta