öka

ökar
ökade
ökat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet öka på svenska?

Presens: ökar
Preteritum: ökade
Supinum: ökat

Hur används ordet öka

 • "– Det går åt rätt håll med pappaindex, men takten måste öka, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark."
 • "Nu måste föräldraförsäkringen göras mer jämställd och riktas in på att öka antalet pappamånader som TCO har föreslagit."
 • "Polisen ska göra en teknisk undersökning i dag och utesluter inte att antalet stöldanmälningar kan öka när fler båtägare sett över sina båtar."
 • "För det genomsnittliga hushållet kommer det däremot att innebära att vattenkostnaderna kommer att öka med ungefär 700 kronor per år."
 • "I Blekinge duggar varslen tätt och arbetslösheten fortsätter att öka, inte minst bland ungdomar."
 • "För två månader sedan krävde smittskyddsläkarna bättre renhållning av kycklingbranschen, ändå fortsätter fallen att öka."
 • "Ungdomsarbetslösheten i länet är den högsta i landet och fortsätter att öka."
 • "Partiet poängterar i motionen att den sänkta åldersgränsen skulle öka valdeltagandet bland förstagångsväljare och därmed intresset för politik och lokalsamhället."
 • "Christina Mattisson har tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund inlett ett arbete för att påverka regering och departement att öka antalet utbildningsplatser i Blekinge."
 • "Musikprojekt ska öka integrationen"

Ordet öka har 6 betydelser

 • Inom musik
 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom matematik
 • Inom häst
musik
vardagligt
ekonomi
generell
matematik
häst

Ordet öka inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till öka (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till öka (inom vardagligt)

Ordet öka inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till öka (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till öka (inom ekonomi)

Ordet öka inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

(inom generell)

Möjliga synonymer till öka (inom generell)

Relaterat till öka (inom generell)

sammanslagning

Ordet öka inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till öka (inom matematik)

Möjliga synonymer till öka (inom matematik)

Ordet öka inom häst

Översättningar (inom häst)

Synonymer till öka (inom häst)

Möjliga synonymer till öka (inom häst)

Diskussion om ordet öka

 • - 2012-03-05

  Lägg till "increment" som betydelse

 • - 2014-04-09

  tillägga, tillades

ökad

Adjektiv

Översättningar (inom häst)

Hur används ordet ökad

 • "– Vi har märkt av att behovet av ökad polisnärvaro finns och vi vill ha fler poliser i vårt område särskilt nu eftersom många poliser skickas från vårt område, säger han till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Demens kan också ge ökad oro och nedstämdhet och här har Ove haft en viktig del."
 • "Det är något oklart vad kostnadsökningen beror på, men en ökad otrygghet och polisens omorganisation är två faktorer som kan ha en betydelse, menar Ulla Nelson, säkerhetschef i Karlskrona kommun."
 • "Konsument Södra Småland vill se satsningar på ökad konsumentrådgivning i bland annat Karlskrona."
 • "Studier på tiotusentals drabbade i området har visat på en ökad risk för exempelvis flera cancersjukdomar, sköldkörtelsjukdomar och tarmsjukdomen ulcerös kolit."
 • "– Att få komma hem till sin bostad och träna i sin hemmiljö gör att den enskilde snabbare återhämtar sig och får en ökad självständighet och livskvalitet."
 • "Den förändrade trafiksituationen kommer att medföra ökad köbildning, meddelar kommunen."
 • "Men i takt med flera nybyggnationer på giftig mark, ökad tillsynsverksamhet och resurskrävande ärenden som giftfynden på Stumholmen går nu delar av förvaltningen på knäna."
 • "Ett avtal mellan Karlshamn och ryska gasbolaget Gazprom om lagring av rör skulle innebära ökad fartygstrafik för nära viktiga försvarsanläggningar."
 • "Jacob Westberg, som generellt är emot en ökad rysk närvaro i området, ifrågasätter även de juridiska aspekterna i processen."

Diskussion om ordet ökad