vända

vändan

(-)(-)
Substantiv

Synonymer
vända

vänder

vände

vänt

vänd

Verb
Vanligast
  • "EU bör inte bara vidta åtgärder för att mildra recessionen utan vända den till en möjlighet att skapa en mer produktiv, mer innovativ, mer kompetensbaserad ekonomi med låga koldioxidutsläpp – en ekonomi med öppna och inkluderande arbetsmarknader som leder till ett mer jämlikt samhälle med större sammanhållning och arbeten anpassade till behoven när det gäller ålder, jämställdhet och balans i livet, och där entreprenörskap ges erkännande och stöd1 . eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Mindre vanlig häst