återvända

återvänder

återvände

återvänt

återvänd

Verb