återplantera

återplanterar
återplanterade
återplanterat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet återplantera på svenska?

Presens: återplanterar
Preteritum: återplanterade
Supinum: återplanterat

Hur används ordet återplantera

  • "Men nu är den över – Ronneby kommun ska återplantera nio lindar i allén längs Ronnebyån, skriver lokaltidningarna."
  • "Kommunen har försökt rädda det som räddas kan genom att stoppa ner träden i platsäckar med vatten, för att återplantera dem."
  • "Länsstyrelsen menar på att man har fällt träd till ett värde som vida överstiger kostnaden för att återplantera 36 träd."
  • "Att utnyttja dispens från biotopskydd för allén enligt beslut från Länsstyrelsen och ta ner elva av de befintliga träden samt återplantera fem nya."
  • "– Planen är att plantera nya träd, men vi vill inte plantera innan vi vet hur stabiliteten ser vill vi inte återplantera, utan vi vill vänta lite grand, säger Gävle kommuns gatu- och parkchef Karl Blad."
  • "Länsstyrelsen vill förelägga att verksamhetsutövaren ska få återplantera allén."
  • "Ett par i Falkenberg tvingas återplantera 100 stycken ek- och björkplantor efter att ha avverkat träd utan tillstånd."
  • "Par tvingas återplantera 100 träd"
  • "I samband med stormen Gudrun över södra Sverige har ett nytt återväxtstöd tagits fram för att underlätta för drabbade skogsägare att återplantera med lövträd och därmed öka mångfalden i skogen."
  • "– Vi behöver återplantera träd i speciellt i nybyggda exploateringsområden där det är svårt att etablera träd, säger Elias Halling."

Diskussion om ordet återplantera