återgiva

återgav
återgivit
återgiver
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet återgiva på svenska?

Presens: återgiver
Preteritum: återgav
Supinum: återgivit

Rim på återgiva

Vad betyder återgiva inom bildligt ?

''ålderdomlig variant av'' återge

Översättningar

Synonymer till återgiva

Möjliga synonymer till återgiva

Relaterat till återgiva

skildring

restitution

upprepning

imitation

återställande