återgiva

återgav
återgivit
återgiver
Verb

Översättningar

Synonymer till återgiva

Hur böjs ordet återgiva på svenska?

Presens: återgiver
Preteritum: återgav
Supinum: återgivit

Rim på återgiva

Vad betyder återgiva inom bildligt ?

''ålderdomlig variant av'' återge

Relaterat till återgiva

skildring

restitution

imitation

upprepning

återställande

Diskussion om ordet återgiva