render

render
rendered
rendered
Verb

Hur används ordet render

 • "The shot rendered her immobile"
 • "The cow brings in 5 liters of milk"

Ordet render har 7 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom film
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom sport
 • Inom religion
 • Inom ALLMÄNT
bildligt
film
generell
juridik
sport
religion
ALLMÄNT

Ordet render inom film

färdigställande av bildrutor med dator

Översättningar (inom film)

Svenska

Ordet render inom generell

cause to become

present formally

give back

(inom generell)

Synonymer till render (inom generell)

Uttryck till render (inom generell)

Ord i uttryck för render (inom generell)

render är en/ett (inom generell)

render har undergrupp (inom generell)

Ordet render inom juridik

Synonymer till render (inom juridik)

Möjliga synonymer till render (inom juridik)

Ordet render inom sport

give or supply

Synonymer till render (inom sport)

Möjliga synonymer till render (inom sport)

Ordet render inom religion

as of a verdict, by a jury

Synonymer till render (inom religion)

Möjliga synonymer till render (inom religion)

Ordet render inom ALLMÄNT

Synonymer till render (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till render (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet render

 • sam.nygren - 2009-02-25

  Ljudfil saknas

 • - 2018-02-01

  ta