framställa

framställer
framställde
framställt
Verb

Hur böjs ordet framställa på svenska?

Presens: framställer
Preteritum: framställde
Supinum: framställt

Hur används ordet framställa

 • "I ett inledande förhör hävdar en av männen att de försökte framställa ett miljövänligt tvättmedel."
 • "En av Blekingekrögarna har i förhör menat att de försökte framställa miljövänligt tvättmedel till ett tv-program, och nekar bestämt till att ha något att göra med narkotikaframställning."
 • "Mannen hade plantor för att kunna framställa elva kilo cannabis, enligt åtalet."
 • "28-åringen erkänner samtliga brott, men ger ett undantag – han vill ha tillbaka beslagtaget element och gasoltub som han menar att han inte använt i syfte att framställa narkotikan."
 • "Pengarna går till Karlshamns kommun, som tillsammans med Stigmännen, Karlshamns orienteringsklubb, ska framställa en ny typ av karta över land och hav – Skärgårdskarta – sjökort Tjärö – Järnaviks skärgård samt för att visa och tillgängliggöra Karlshamns tätortsnära rekreationsområden."
 • "– Jag har alltid varit intresserad av att framställa saker med händerna, säger Bengt Crona, pensionerad ingengör sedan många år, till Blekingenytt."
 • "Konstateras brister kan Skolinspektionens barn- och elevombud för likabehandling komma att framställa skadeståndsanspråk gentemot kommunen."
 • "Myndigheten konstaterar att rektorn brustit i sin anmälningsskyldighet, men tycker inte att det finns tillräckliga förutsättningar för att framställa ett skadeståndsanspråk mot huvudmannen."
 • "Skolläkaren i Falun misstänks ha utnyttjat sin position för att i smyg kunna filma barn och framställa barnpornografi."
 • "Åtalspunkterna var bland annat bokföringsbrott, skattebrott och svindleri, det sistnämnda bestod något förenklat i att man fått in nya investerare genom att framställa Allards situation som mycket bättre än den var."

Ordet framställa har 2 betydelser

 • Inom spel
 • Inom bildligt
spel
bildligt

Vad betyder framställa inom spel ?

presentera ett resonemang eller en uppfattning

Relaterat till framställa (inom spel)

problem

framställning

teater

imitation

likhet

information

avhandling

skildring

Ordet framställa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till framställa (inom bildligt)

Möjliga synonymer till framställa (inom bildligt)

Diskussion om ordet framställa

 • - 2011-05-22

  Framställa kan även betyda producera. "Produce" på engelska.