efterbilda

efterbildar
efterbildade
efterbildat
Verb

Översättningar

Synonymer till efterbilda

Hur böjs ordet efterbilda på svenska?

Presens: efterbildar
Preteritum: efterbildade
Supinum: efterbildat

Ordet efterbilda har 2 betydelser

  • Inom biologi
  • Inom generell
biologi
generell

Ordet efterbilda inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till efterbilda (inom biologi)

Möjliga synonymer till efterbilda (inom biologi)

Relaterat till efterbilda (inom biologi)

framställning

metafor

likhet

imitation

förnyelse

Ordet efterbilda inom generell

Diskussion om ordet efterbilda