spegla

speglar
speglade
speglat
Verb

Översättningar

Synonymer till spegla

Hur böjs ordet spegla på svenska?

Presens: speglar
Preteritum: speglade
Supinum: speglat

Hur används ordet spegla

  • "Det ska vår organisation spegla."
  • "Det ska vår organisation spegla."
  • "De båda journalisterna skulle spegla omständigheterna bakom"
  • "I långfilmen ” Jordgubbslandet ” har regissören Wiktor Ericsson återvänt till barndomens omgivningar på Listerlandet för att spegla passionsdramat mellan en polsk gästarbetare och en svensk bonddotter."
  • "SVT Blekingenytt finns givetvis på plats i Norje och kommer att spegla det som sker på festivalen både i sändning och på webben."
  • "För att bättre spegla den kompetens som finns föreslår han att ” snabbspåraren ” ska bedömas av en handledande kollega, på samma sätt som redan görs med AT- och ST-läkare."
  • "SVT Blekingenytt finns givetvis på plats i Norje och kommer att spegla det som sker på festivalen både i sändning och på webben."
  • "– Jag försöker spegla hur det faktiskt känns för mig när jag mår skit."
  • "Det här har ju varit en handelsstad, det har kommit och gått skepp och det kan spegla vilka det är som de har handlat med, säger Johan Åstrand."
  • "Viktigt spegla samhället"

Vad betyder spegla inom fysik ?

reflektera ljus /från/ (så att en tydbar bild erhålles), ofta i passivum

Diskussion om ordet spegla