forgo

forgo
forwent
Verb

Översättningar

Hur används ordet forgo

  • "You will ahve to forgo alcohol"

Ordet forgo har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom film
sport
generell
film

Ordet forgo inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till forgo (inom sport)

Ordet forgo inom generell

refrain from consuming

Synonymer till forgo (inom generell)

Uttryck till forgo (inom generell)

Ordet forgo inom film

Synonymer till forgo (inom film)

Diskussion om ordet forgo