metaphrase

metaphrase
metaphrased
metaphrased
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till metaphrase

Diskussion om ordet metaphrase

metaphrase

metaphrases
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet metaphrase