återinföra

återinför
återinförde
återinfört
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet återinföra på svenska?

Presens: återinför
Preteritum: återinförde
Supinum: återinfört

Hur används ordet återinföra

 • "Sedan dess har stora framsteg gjorts för att återinföra visenten i det vilda igen, och i dag finns omkring 4.000 oxar."
 • "Det var en glädjens dag vid moskén i Kungsmarken i dag – då man efter polisens godkännande nu kunde återinföra böneutropen från minareten."
 • "Beslutet att återinföra trafiken är taget i samband med Blekingetrafiken."
 • "Nu väcks frågan på nytt om att återinföra övervakningskameror på Brunnsbadet, rapporterar"
 • "Planerna att återinföra visenten, eller europeisk bison, i Sverige är allt närmare att förverkligas."
 • "– Skulle man återinföra detta skulle det kosta 140 miljoner, säger den tillträdande ordföranden i kulturutskottet, Olof Lavesson ( M )."
 • "Regeringen har beslutat att återinföra det statliga stödet för skogsbrandsbevakning med flyg över hela landet."
 • "Jägarna vill återinföra åteljakt som blev förbjuden 2001, men björnforskarna vill först iaktta om det är hanar eller honor och kanske ungar som äter vid åtlarna."
 • "Och landshövdingen i länet, Christer Eirefelt, vill nu återinföra brandflyget."
 • "Oppositionen vill också återinföra det lokala nattavtalet för sjuksköterskor – som gav kortare arbetstid för natt- och skiftarbetande personal."
 • "Sedan dess har stora framsteg gjorts för att återinföra visenten i det vilda igen, och i dag finns omkring 4.000 oxar."
 • "Det var en glädjens dag vid moskén i Kungsmarken i dag – då man efter polisens godkännande nu kunde återinföra böneutropen från minareten."
 • "Beslutet att återinföra trafiken är taget i samband med Blekingetrafiken."
 • "Nu väcks frågan på nytt om att återinföra övervakningskameror på Brunnsbadet, rapporterar"
 • "Planerna att återinföra visenten, eller europeisk bison, i Sverige är allt närmare att förverkligas."
 • "– Skulle man återinföra detta skulle det kosta 140 miljoner, säger den tillträdande ordföranden i kulturutskottet, Olof Lavesson ( M )."
 • "Regeringen har beslutat att återinföra det statliga stödet för skogsbrandsbevakning med flyg över hela landet."
 • "Jägarna vill återinföra åteljakt som blev förbjuden 2001, men björnforskarna vill först iaktta om det är hanar eller honor och kanske ungar som äter vid åtlarna."
 • "Och landshövdingen i länet, Christer Eirefelt, vill nu återinföra brandflyget."
 • "Oppositionen vill också återinföra det lokala nattavtalet för sjuksköterskor – som gav kortare arbetstid för natt- och skiftarbetande personal."

Rim på återinföra

Diskussion om ordet återinföra