fastgöra

fastgör
fastgjorde
fastgjort
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till fastgöra

Hur böjs ordet fastgöra på svenska?

Presens: fastgör
Preteritum: fastgjorde
Supinum: fastgjort

Möjliga synonymer till fastgöra

Relaterat till fastgöra

kvarhållande

hinder

inskränkning

varaktighet

sammanhållning

sjöresa

förbindelse

Diskussion om ordet fastgöra