förankra

förankrar
förankrade
förankrat
Verb

Hur böjs ordet förankra på svenska?

Presens: förankrar
Preteritum: förankrade
Supinum: förankrat

Hur används ordet förankra

 • "– Jag tror man behöver ta efter det här med att göra tydliga målsättningar och förankra dem i högsta ledningen så att de personer som sitter i högsta ledningen jobbar för att uppnå målen och följer upp målen."
 • "Olofströmshus är också intresserade, men vill förankra det ordentligt hos hyresgästerna innan de tar ett beslut."
 • "Det behöver göras besparingar och det måste vi göra men vi har inte hunnit förankra förslaget hos vår medlemmar, säger Olle Hilborn ( MP )."
 • "– De har enligt min bedömning inte mandat att fatta ett sådant beslut utan att förankra det med berörda, säger Patrik Hansson."
 • "Efter olyckan togs alla mål bort, men runt om Hudikvsvalls kommun pågår nu arbetet för fullt med att placera tillbaka målen och förankra dem väl i marken."
 • "- Ylva Thörn och Länsstyrelsen ledning har kört på för snabbt utan att förankra hos vare sig fack eller personal, menar Stöt Ulrika Andersson."
 • "Sofia Jarl säger att om hon fick backa bandet lite skulle hon se till att förankra affären politiskt."
 • "Det som man egentligen har lärt sig i skolan, det har man möjlighet att förankra här."
 • "Enligt arrangörerna är det viktigt att förankra en etablering väl hos de närboende, vilket bland annat kan vara att erbjuda delägar- eller andelsägarskap i verket."
 • "– Vi ska förankra de förändringar vi gör under våren om vi fortfarande inte ser att vi klarar av att rekrytera de distriktsläkare vi tänkt, säger Ulf Börjesson."

Rim på förankra

Diskussion om ordet förankra

 • - 2009-01-08

  "gain approval for" som alternativ översättning av "förankra" om det handlar mer om en intern process i en organisation