stå på sig

står på sig

stod på sig

stått på sig

stå på sig

Verb