vikariera

vikarierar
vikarierade
vikarierat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet vikariera på svenska?

Presens: vikarierar
Preteritum: vikarierade
Supinum: vikarierat

Ordet vikariera har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom religion
allmänt
religion

Vad betyder vikariera inom allmänt ?

arbeta som vikarie

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till vikariera (inom allmänt)

Relaterat till vikariera (inom allmänt)

bemyndigande

substituering

överflyttning

arbete

hjälp

surrogat

ställföreträdare

Ordet vikariera inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Diskussion om ordet vikariera