kooperativ

kooperativet
kooperativ
kooperativen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet kooperativ på svenska?

Obestämd singular: kooperativ
Bestämd singular: kooperativet
Obestämd plural: kooperativ
Bestämd plural: kooperativen

Hur används ordet kooperativ

 • "År 2005 startades på gemenskapsboendet Tersen i Falun, ett kooperativ där föreningen både äger och förvaltar huset."
 • "Nu undersöker kommunen möjligheten att hundägarna tar över och driver hunddagiset som ett kooperativ i stället."
 • "Den socialdemokratiska oppositionen skulle hellre se någon form av kooperativ, att personalen tog över."
 • "En laglig graffitivägg har uppförts vid Stenbackens kooperativ utanför Söderhamn."
 • "Det handlar om butiker som fanns i glesbygden – som i Evertsberg – där byfolket genom ett kooperativ i flera år förgäves försökte rädda affären.Inga-Lis Eriksson satsade till och med egna pengar för att försöka få behålla byns affär."
 • "Stöd ska också kunna ges till de riktigt små butikerna, med en nettoomsättning på maximalt 2 miljoner kronor, som ofta drivs i kooperativ form på små orter."
 • "Bland annat föreslår han att man jämför sig med landsting som klarat sig bättre för att lära av dem, samtidigt som han förespråkar privata aktörer och kooperativ istället för att motarbeta dem, vilket han kallar för ” korkat ”."
 • "En liten kooperativ bank i de bayerska alperna bryter ett tyskt tabu."
 • "Föreningen Hamrångebyggdens byggemenskap kooperativ hyresrättsförening har nämligen blivit registrerat hos Bolagsverket."
 • "Exempel på verksamheter som nu tecknar avtal om övningsplatser kan vara företag, kooperativ eller andra som driver en skyddad verkstad eller har som syfte att integrera arbetssökande socialt och / eller yrkesmässigt, enligt Arbetsförmedlingen."

Vad betyder kooperativ inom generell ?

En kooperation eller ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan, där samverkande medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov av. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kooperation

Översättningar

Möjliga synonymer till kooperativ

kooperativ

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet kooperativ

 • "I Danmark och Tyskland byggs det solceller och kooperativ vindkraft som aldrig förr."
 • "Men det finns kooperativ och Kooperativ."
 • "I Alby hade den bästa lösningen varit att låta de boende själva få möjlighet att ta ansvar för sitt boende, kanske genom en kooperativ hyresrätt."
 • "Tusentals blåsiga ställen väntar på att ett kooperativ ska sätta upp sitt första vindkraftverk."
 • "Alternativ pedagogik med lärar­ägda kooperativ skulle breda ut sig."
 • "De går samman och startar en andelsförening, ett kooperativ."
 • "Ännu ett kooperativ med kvalitet som riktmärke."
 • "De går samman och startar en andelsförening, ett kooperativ."
 • "Oavsett om verksamheter bedrivs i privat, kooperativ eller offentlig regi bygger de på dessa områden på skattefinansiering."
 • "Kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ eller bostadsrätt."
 • "År 2005 startades på gemenskapsboendet Tersen i Falun, ett kooperativ där föreningen både äger och förvaltar huset."
 • "Nu undersöker kommunen möjligheten att hundägarna tar över och driver hunddagiset som ett kooperativ i stället."
 • "Den socialdemokratiska oppositionen skulle hellre se någon form av kooperativ, att personalen tog över."
 • "En laglig graffitivägg har uppförts vid Stenbackens kooperativ utanför Söderhamn."
 • "Det handlar om butiker som fanns i glesbygden – som i Evertsberg – där byfolket genom ett kooperativ i flera år förgäves försökte rädda affären.Inga-Lis Eriksson satsade till och med egna pengar för att försöka få behålla byns affär."
 • "Stöd ska också kunna ges till de riktigt små butikerna, med en nettoomsättning på maximalt 2 miljoner kronor, som ofta drivs i kooperativ form på små orter."
 • "Bland annat föreslår han att man jämför sig med landsting som klarat sig bättre för att lära av dem, samtidigt som han förespråkar privata aktörer och kooperativ istället för att motarbeta dem, vilket han kallar för ” korkat ”."
 • "En liten kooperativ bank i de bayerska alperna bryter ett tyskt tabu."
 • "Föreningen Hamrångebyggdens byggemenskap kooperativ hyresrättsförening har nämligen blivit registrerat hos Bolagsverket."
 • "Exempel på verksamheter som nu tecknar avtal om övningsplatser kan vara företag, kooperativ eller andra som driver en skyddad verkstad eller har som syfte att integrera arbetssökande socialt och / eller yrkesmässigt, enligt Arbetsförmedlingen."

Vad betyder kooperativ inom generell ?

som hör samman med kooperation

Översättningar

Möjliga synonymer till kooperativ