säljbar

Adjektiv

Hur används ordet säljbar

  • "– Den är visserligen fullt ätbar men inte säljbar, fortsätter han."
  • "Fortfarande har Nevs inte byggt en enda säljbar elbil."
  • "SVT lät nyhetsgrafikern Kalle Fürst visa hur lätt det går att fixa till bilden för att göra den mer dramatisk och säljbar."
  • "Hur långt får man egentligen gå för att få sin bild bättre och mer säljbar?"
  • "– Det är en produkt som inte är lika säljbar som den har varit, säger Gunnar Liljedahl till"
  • "– All konst är inte så säljbar, som till exempel när folk gör film som inte är så behagliga att titta på eller installationer."
  • "– All konst är inte säljbar utan är mer en upplevelse som ska upplevas här och nu på plats, utan entréavgift är det svårt att visa all konst."
  • "Ett aktuellt ställningstagande i svensk fiskepolitik är om och i vilken utsträckning den gemensamma fiskeresursen ska delas ut till enskilda företag och bli en köp- och säljbar handelsvara, säger Johan Hultman, en av forskarna."
  • "– Vi behöver delvis skifta fokus för att snabbt få fram säljbar mark, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström ( S )."
  • "” Få fram säljbar mark ”"

Diskussion om ordet säljbar