real

Adjektiv

Översättningar

Engelska
 • real  [ ekonomi ]

Synonymer till real

Vad betyder real inom vardagligt ?

benämning på valutan som tidigare användes av Portugal och Spanien och vissa av deras kolonier, för närvarande endast använd i Brasilien, en före detta portugisisk koloni

Diskussion om ordet real

real

realen
realer
realerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • real  [ historia ]

Hur böjs ordet real på svenska?

Obestämd singular: real
Bestämd singular: realen
Obestämd plural: realer
Bestämd plural: realerna

Hur används ordet real

 • "Det är en mycket bra satsning ” in real life ”, säger rektor Ursula Hass."
 • "Andra tillväxtländer, som Brasilien och Sydafrika, har också drabbats hårt av Feds signaler och även deras valutor, real och rand, har fallit kraftigt mot dollarn."
 • "En annan valuta som pressats hårt i den snabbt tilltagande valutadramatiken är Brasiliens real."
 • "– Resenärer som ska till OS i Rio kan dra fördel av en billigare brasiliansk real, säger han till SVT Nyheter."
 • "– Resnärer som ska till OS i Rio kan dra fördel av en billigare real, säger Mattias Varén på Forex."
 • "” The deal is real, ” skrev Microsoft på sin hemsida."
 • "En brasiliansk real kostar i dag bara drygt 2,64 kronor."
 • "Det betyder dock inte att allt blir billigare för den som i dag tänker köpa på sig sina real inför resan till OS i Rio."
 • "So we feel very comfortable that what we ve done from 2008 up until to-date doesn t have any real red flags we need to worry about in the comparison."
 • "We feel very comfortable that what we have done from 2008 and up until today doesn ’ t have any real red flags that we need to worry about in the comparison."

Vad betyder real inom historia ?

gammalt spanskt mynt

Diskussion om ordet real

real

reals
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet real

 • "Is this for real?"

Ordet real har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom historia
 • Inom generell
vardagligt
historia
generell

Vanligast betydelse av ordet real inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till real (inom vardagligt)

Ordet real inom historia

an old small silver Spanish coin

Översättningar (inom historia)

Svenska
 • real  [ historia ]

Ordet real inom generell

Diskussion om ordet real

real

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet real

 • "real objects"
 • "a film based on real life"
 • "a real illness"
 • "real humility"
 • "Life is real! Life is earnest! - Longfellow"
 • "real mink"
 • "statistics demonstrate that poverty and unemployment are very real problems"
 • "to the man sleeping regularly in doorways homelessness is real"
 • "his brief time as Prime Minister brought few real benefits to the poor"
 • "real prices"
 • "real income"
 • "real wages"
 • ""real property consists of land and buildings; real estate""
 • "a recent graduate experiencing the real world for the first time"

Ordet real har 8 betydelser

 • Inom slang
 • Inom medicin
 • Inom allmänt
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom ur
 • Inom ekonomi
 • Inom musik
slang
medicin
allmänt
lingvistik
generell
ur
ekonomi
musik

Vad betyder real inom slang ?

being or occurring in fact or actuality; having verified existence; not illusory; "real people; not ghosts"

Översättningar (inom slang)

Synonymer till real (inom slang)

Ordet real inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till real (inom medicin)

Möjliga synonymer till real (inom medicin)

Ordet real inom allmänt

not synthetic or spurious; of real or natural origin

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till real (inom allmänt)

Möjliga synonymer till real (inom allmänt)

Ordet real inom lingvistik

not to be taken lightly

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till real (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till real (inom lingvistik)

Ordet real inom generell

possible to be treated as fact

(of property) fixed or immovable

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till real (inom generell)

Uttryck till real (inom generell)

Möjliga synonymer till real (inom generell)

Möjliga synonymer till real (inom generell)

Ordet real inom ur

Översättningar (inom ur)

Synonymer till real (inom ur)

Ordet real inom ekonomi

(economics) being value measured in terms of purchasing power

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till real (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till real (inom ekonomi)

Ordet real inom musik

founded on practical matters

Översättningar (inom musik)

Synonymer till real (inom musik)

Möjliga synonymer till real (inom musik)

Diskussion om ordet real

real

Adverb

Översättningar (inom musik)

Synonymer till real (inom musik)

Hur används ordet real

 • "a really enjoyable evening"

Diskussion om ordet real