absolut

absolutare
absolutaste
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet absolut på svenska?

Komparativ: absolutare
Superlativ: absolutaste

Hur används ordet absolut

 • "Absolut monark/härskare/alkohol Absolut nödvändighet/majoritet/nollpunkt"
 • "– Vi är i ett akut läge nu så jag vill helst inte säga mer än det absolut nödvändiga."
 • "– Det är absolut värt se över lagen som är stelbent, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna."
 • "– Det är absolut inte okej, utan rent åt helvete!"
 • "Jag känner ju att jag vet hur man orienterar här, så absolut är det en fördel, säger Tilda Johansson."
 • "Det kvittar för mig om det är 18, 19, 20, 17 eller 15 – men det är klart att det är för många, absolut, säger han."
 • "– Det är ett fantastiskt vrakfrynd som kopplar till Karlskronas absolut tidiga historia och det absolut första skeppet som byggdes i Karlskrona, säger Petra Stråkendal, marinbiolog på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "– Det är ett fantastiskt vrakfrynd som kopplar till Karlskronas absolut tidiga historia och det absolut första skeppet som byggdes i Karlskrona, säger Petra Stråkendal, marinbiolog på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Det växer så det knakar och det är ju så att om vi inte har ett samarbete så går det åt pipan, så den här typen av båtsamverkan är absolut något som fler borde använda sig av, säger Alexis Nicou."
 • "Killarnas ärare och mentor, Ricky Lindberg, tycker absolut att de ska bra självförtroende eftersom de lyckades få ihop hela 94 procent rätt på det teoretiska provet."
 • "Det finns ingen oro där och alla gör sitt absolut bästa, säger Mjällbys sportchef Hans Larsson."

Vad betyder absolut inom däggdjur ?

Något som är allenarådande, perfekt, komplett eller fullständigt rent; "bäst i sin klass"

Översättningar

Synonymer till absolut

Motsats till absolut

Övrig relation till absolut

Möjliga synonymer till absolut

Relaterat till absolut

fullständighet

tillvaro

riktighet

stränghet

myndighet

visshet

storlek

grad

storlek

bekräftelse

frihet

absolute

absoluter
absolutest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet absolute

 • "Absolute monarch/ruler/alcohol/necessity/majority/truth/pressure/temperature/zero"
 • "En absolute idiot"
 • "the Plaintiffs seek absolute access to all Internet materials"
 • "absolute trust"
 • "absolute love"
 • "Absolute freedom/justice/promise"
 • "He had absolute control of this woman"
 • "Absolute rights"
 • "Absolute rubbish/nonsense"
 • "An absolute genius"
 • "absolute alcohol"
 • "absolute truth"
 • "absolute silence"
 • "absolute loyalty"
 • "an absolute dimwit"
 • "absolute freedom"
 • "an absolute monarch"
 • "an absolute (or unequivocal) quarantee to respect the nation's authority"

Ordet absolute har 14 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom allmänt
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom nedsättande
 • Inom politik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
botanik
allmänt
slang
generell
ALLMÄNT
generell
generell
bildligt
generell
nedsättande
politik
generell
generell
generell

Ordet absolute inom botanik

Översättningar

Synonymer till absolute

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom allmänt

Översättningar

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom slang

Översättningar

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom ALLMÄNT

Översättningar

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom generell

Översättningar

Ordet absolute inom bildligt

Översättningar

Synonymer till absolute

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom generell

perfect or complete or pure

Översättningar

Ordet absolute inom nedsättande

complete and without restriction or qualification; sometimes used informally as intensifiers

Översättningar

Synonymer till absolute

Ordet absolute inom politik

not limited by law

Översättningar

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom generell

expressing finality with no implication of possible change

Översättningar

Synonymer till absolute

Ordet absolute inom generell

without conditions or limitations

Översättningar

Synonymer till absolute

Möjliga synonymer till absolute

Ordet absolute inom generell

not capable of being violated or infringed

Översättningar

Synonymer till absolute

absolute

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet absolute

 • "no mortal being can influence the absolute"

Vad betyder absolute inom generell ?

something that is conceived to be absolute; something that does not depends on anything else and is beyond human control

Översättningar

Möjliga synonymer till absolute