avgöra

avgör

avgjorde

avgjort

avgör

Verb
Att göra det slutliga valet
  • "Hans öde har ännu inte avgjorts"

Synonymer

Att fastställa att ngt är säkert

Synonymeravgjort

Adjektiv

Synonymer

avgjord

Adjektiv

avgjort

Adverb

avgjort

Vanliga uttryck